Oprema kuhinje

Oprema služi za obradu namirnica, tj. za njihovo prigotovljavanje. Vrlo je važna stvar pravilan raspored i smještaj opreme u kuhinjskim prostorijama radi racionalizacije radne snage, vremena i bržeg procesa rada.

Strojevi se uglavnom nalaze u pomoćnim prostorijama, prostorijama za pripravljanje živežnih namirnica i prostorijama za prigotovljavanje živežnih namirnica. Smješteni su na odgovarajućim mjestima vodeći računa o funkcionalnosti procesa i pristupu stroju.

 1. Tehnički (termički) uređaji

Tehnički uređaji služe za prigotovljavanje jela, to znači da se pripravljena namirnica pomoću tehničkih uređaja izlaže na različite načine povišenoj temperaturi i tako pretvara u jelo. Nalaze se uglavnom u prostorijama za prigotovljavanje živežnih namirnica. Prema vrstama i potrebi, ima ih više vrsta:

 • Štednjaci
 • Peći
 • Kotao
 • Roštilj
 • Ražanj
 • Friteza
 • Salamander
 • Topla kupka
 • Univerzalna peć
 • Mikrovalna peć
 1. Kotao za kuhanje Uređaji za hlađenje i smrzavanje

Hladnoća je veoma važan čimbenik u kuhinji, jer omogućava čuvanje namirnica za određeno vrijeme u ispravnom stanju. Pri odgovarajućem hladnom uskladištenju proces raspadanja namirnica nastupa u puno dužem roku nego je to inače slučaj. Njihovom uporabom namirnica dulje ostaje svježa i upotrebljiva.

Ovu vrstu uređaja dijelimo na:

 • Hladnjake

Hladnjaci služe isključivo za hlađenje živežnih namirnica, jela i  pića.  Smješteni su u prostorijama za čuvanje, pripravljanje i prigotavljanje namirnica. Temperatura se podešava automatski, a kreće se od +2 °C do +8 °C. Tu se lako pokvarljive namirnice mogu čuvati 2 do 3 dana.

 • Hladnjake za duboko smrzavanje

Ova vrsta hladnjaka nalazi se u svim kuhinjama, a osobito u manjima, gdje zamjenjuju hladnjače. U njima se lako pokvarljive namirnice čuvaju dulje vrijeme. Temperatura se kreće od -18 °C do -24 °C.

 • Hladnjače

Hladnjača je skup prostorija koje čine jednu funkcionalnu cjelinu. Prostorije su građevinski posebno projektirane i građene sa specijalnom izolacijom, opremom i niskom temperaturom koja se postiže putem posebnih sistema za duboko smrzavanje i hlađenje. Temperatura u komorama se kreće od -20 °C do -24 °C.

Različitost namirnica zahtjeva da se svaka vrsta čuva u posebnoj komori. Prema tome, svaka hladnjača mora imati jednu pretkomoru i više malih komora, po jednu za klaonička mesa i perad, za divljač, za ribu, mliječne proizvode, povrće i voće.

Temperatura čuvanja namirnica i potrebna vlažnost zraka

Kuhinjsko posuđe

Za normalno odvijanje procesa rada u kuhinji svi kuhinjski odjeli moraju imati potrebne količine i vrste kuhinjskog posuđa, što ovisi o veličini, namjeni i kategorizaciji kuhinje. Posuđe mora odgovarati svojoj namjerni, a posebnu pozornost treba obraditi na kakvoću i materijal od kojeg je posuđe izrađeno.

Glavni predstavnici kuhinjskog posuđa prema namjeni su prikazani na slikama:

Kuhinjski alat

Kuhinjski alat je raznovrstan i svaki predmet treba služiti svojoj svrsi i namjeni. Alat mora biti od nehrđajućeg čelika, što osobit dolazi do izražaja kod noževa koji moraju biti oštri.

Kuharska vilica (1) , Nož za raznu primjenu (2) , Nož za pečena mesa (3),  Nož za kruh (4),  Nož za tranširanje (5),  Nož za šunku (6),  Nož za kuhana mesa (7),  Oštrač za noževe (8)

Nož za povrće (1, 2, 3),  Nož za odreske (4),  Nož za rajčice (5)

Izbušivač za krumpir (1),  Nož za tanko guljenje (2), Nož za urezivanje brazda (3) , Nož za urezivanje limuna (4),  Izbušivač za jabuke (5), Nož za čišćenje šparoga (6)