Kuhar spec. mediteranske prehrane

Program osposobljavanja u trajanju od 189 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom u učionicama Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole Zadar.

Program se donosi zbog potreba polaznika/pojedinaca za formaliziranjem prethodno stečenih znanja i vještina, zbog stjecanja novih znanja i vještina te potreba tržišta rada. Završetkom programa polaznici postaju konkurentniji na tržištu rada.

Uvjeti upisa

  • završena srednja škola za zanimanje kuhar
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stručnjaka/inje za pripremu mediteranske kuhinje