Kuhar spec. Halal normativa

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom u učionicama Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole Zadar.

Program osposobljavanja za poslove kuhar/ica specijalist/ica halal prehrane donosi se zbog interesa polaznika da steknu nove ili formaliziraju ranije stečene kompetencije u cilju novog zapošljavanja, osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti.

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalist/ica halal prehrane mogu se upisati osobe koje imaju:

  •  završenu srednju školu – smjer kuhar/ica
  • 1 godine radnog iskustva na istim poslovima
  • liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je polaznik/ca zdravstveno i psihički sposoban/na za obavljanje poslova kuhar/ica specijalist/ica halal prehrane.